Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyJižní MoravaMoravskoslezskoČeské BudějoviceUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN

Evangelický kostel

Evangelický kostel

Budova Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Jičíně, vystavěna pravděpodobně v 19. stol.

Konecchlumského 289, Jičín

Františkánský klášter s kostelem sv. Františka z Assisi (sv. Františka Serafinského)

Františkánský klášter s kostelem sv. Františka z Assisi (sv. Františka Serafinského)

V 17. st. jej postavil Maxmilián z Valdštejna. Postupem času několikrát poničen ohněm, nynější podobu získal po přestavbě (1822).

Turnov

Husův sbor - kostel

Husův sbor - kostel

Husův sbor byl dokončen v r. 1937 podle návrhu architekta J. Kavana z Nové Paky. Zděná trojlodní stavba na podélném půdorysu, na východní straně budovy s modlitebnou je mohutná hranolová věž završená papežským křížem.

Kumburská 316, Nová Paka

Kaple Navštívení Panny Marie

Kaple Navštívení Panny Marie

Neogotická kaple z počátku 20. stol. Vysvěcená v r. 1904. Podélná stavba s polygonálním presbytářem, se západní věží. V interiéru pseudogotický mobiliář z dílny Bušků v Huse u Sychrova.

Žďár

Kaple Sedmi bratří Machabejských

Kaple Sedmi bratří Machabejských

Pochází z r. 1885.

Koryta

Kaple sv. Anděla strážce

Kaple sv. Anděla strážce

Vystavěná r. 1874. V letech 1991-1992 byla realizována oprava omítky, výměna střešní krytiny a zpevnění věže, která byla ve špatném stavu.

Čtveřín-Doubí

Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny

Vystavěna r. 1823 z finančního zajištění občanů Husí Lhoty a Jana Tichého. R. 1908 rozšířena.

Husí Lhota

Kaple sv. Barbory

Kaple sv. Barbory

Hřbitovní kaple vystavěná na začátku 16. stol. Obnovena v r. 1614 a zbarokizována v letech 1701-02 stavitelem M. Raimondim. Neorientovaná jednolodní stavba s obdélným segmentově uzavřeným presbytářem, po jehož severní straně přiléhá sakristie. Hlavní oltář tvoří plastická kompozice sv. Barbory, sv. Ludmily, sv. Maří Magdalény a krucifixu od J. Jelínka z Kosmonos z r. 1743.

Bakov nad Jizerou

Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Vystavěna a vysvěcena r. 1912. Stavba čtvercového půdorysu, polygonálně uzavřená se stupňovitým štítem a zvoničkou na střeše. V interiéru dřevěný oltářík s patriarším křížem a obrazy obou světců, jimž je zasvěcena.

Mnichovo Hradiště, Podolí

Kaple sv. Havla

Kaple sv. Havla

Pochází z r. 1888.

Kobyly-Havlovice

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple postavená hrabětem Karlem Josefem Des Foursem, na místě bývalé poustevny, který zde nalezl úkryt za sedmileté války. V r. 1860 byla pod kaplí zřízena hrobka rodu Des Fours-Walderode. Kaple je jednolodní, s lodí na čtvercovém půdorysu.

Železný Brod

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Dominantní stavba obce. Kaple prošla rekonstrukcí. Každoročně v měsíci květnu zde probíhá tradiční pouť.

Bukvice

Kaple sv. Máří Magdalény

Kaple sv. Máří Magdalény

Čedičová dominanta s výskytem teplomilné květeny. Na vrcholu čedičového kuželu stojí ekumenická kaplička sv. Maří Magdaleny z 18. stol.

Kaple sv. Vojtěcha

Kaple sv. Vojtěcha

Zbudovaná v letech 1746-1749 v barokním slohu. Kaple má obdélný půdorys s polokruhovým závěrem, k evangelijní straně je v pravém úhlu přistavěna sakristie s oratoří v patře, nad oltářem je sanktusová vížka s cibulovitou bání. Ve štítu se nachází pískovcová polychromovaná socha sv. Vojtěcha.

Pěnčín-Huť

Kaplička Krista Trpitele

Kaplička Krista Trpitele

Kaplička pochází z r. 1823. V minulosti byla na oltáři umístěna lidová řezba Krista Trpitele, která se dnes nachází v Muzeu Českého ráje v Turnově.

Frýdštejn

Kostel Nalezení sv. Kříže

Kostel Nalezení sv. Kříže

Původně gotický kostel ze 2. třetiny 14. stol. Počátkem 18. stol. barokně přestavěný. Obdélná jednolodní stavba s polygonálně uzavřeným presbytářem s původní sakristií na severní straně a s předsíní při lodi. Vybavení pochází ze 17.–19. stol.

Libošovice-Nepřívěc

Kostel Nalezení sv. Kříže

Kostel Nalezení sv. Kříže

Raně gotická sakrální stavba zbudovaná ve 2. polovině 13. stol. Loď byla později barokně upravena. Jednolodní obdélný kostel s presbytářem, s obdélnou sakristií na severní straně a mohutnou hranolovou věží před západním průčelím. Vybavení je pseudoslohové. Hlavní oltář a kazatelna z r. 1916.

Libáň-Zliv

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel ve stylu rokokové gotiky nechala v letech 1761–63 vystavět hraběnka Anna Schliková. Objekt byl vystavěn na místě původního, pravděpodobně gotického kostela. Kostel byl budován s využitím obvodových zdí staré kostelní stavby, jeho jediná loď má téměř čtvercový půdorys, s polygonálním presbytářem. Fresky a mobiliář pocházejí z doby kolem r. 1763.

Slatiny

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Barokní chrám z počátku 18. st je nejvzácnější stavební památkou Nové Paky. Jedna z nejpokrokovějších staveb pozdního baroka u nás. Bohatá a umělecky cenná vnitřní výzdoba.

Klášterní, Nová Paka

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Románský tribunový kostel z hruboskalského pískovce z 12. st., přiléhá k němu hřbitov.

Mohelnice nad Jizerou

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel s barokní vstupní částí z 18. st., hlavní část je pozdně gotická a pochází z 15. st. Interiér zdobí renesanční malby, cínová křtitelnice.

Starofarní, Mladá Boleslav

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Gotický kostel zbudovaný kolem poloviny 14. stol. Poničen během husitských válek, v 16. stol. přestavěn. R. 1857 přistavěna kostelní věž a pseudogoticky upravena loď. R. 1892 upraven v novogotickém slohu. Jednolodní obdélná stavba s pětiboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží v západním průčelí. Vybavení pseudogotické z konce 19. stol.

Bystřice

Kostel Nanebevzetí Panny Marie s dřevěnou zvonicí

Kostel Nanebevzetí Panny Marie s dřevěnou zvonicí

Novorománský kostel s dřevěnou zvonicí, která se zachovala z původního církevního areálu. Objekt byl vystavěn v letech 1914-15 podle návrhu turnovského arch. Karla Salače. Z původního kostela se dochoval raně gotický portálek do sakristie a části plastické výzdoby (svorník aj.) z 2. poloviny 15. stol.

Vyskeř

Kostel Narození Panny Marie

Kostel Narození Panny Marie

Vystavěn v letech 1864-65. Jednolodní obdélná stavba s věží v západním průčelí. Na hlavním oltáři je umístěn obraz od Svobody z Prahy a obraz od A. Lhoty z r. 1867. Po stranách oltáře barokní sochy sv. Jana Evangelisty a sv. Josefa ze 40. let 18. stol.

Dětenice-Osenice

Kostel Narození Panny Marie

Kostel Narození Panny Marie

Trojlodní bazilika na Mariánském náměstí v Turnově. Patří k nejstarším novogotickým svatyním v Čechách. Stavěla se podle plánů M. Hausknechta, B. Gruebera a K. A. Schrama.

Mariánské náměstí, Turnov

Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie

Jednolodní barokní kostel, později r. 1895 upravován. Kostel byl slavným mariánským poutním místem, každou první srpnovou neděli se do Bozkova vydávala procesí.

Bozkov

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice

Barokní kostel vystavěný v letech 1692–1697 na místě staršího dřevěného. Jednolodní sakrální stavba s půlkruhovým presbytářem se sakristií na severní straně. Hlavní oltář pochází z konce 17. století. Z původního zařízení staršího kostela se dochoval velký zvon z roku 1593.

Železný Brod - Bzí

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice

Pozdně goticko-renesanční sakrální stavba nacházející se na místě původního kostela ze 14. stol. Pochází ze 30. let 19. stol. Obdélná jednolodní stavba s polygonálně ukončeným presbytářem, ke kterému přiléhá novogotická sakristie s oratoří, se západní hranolovou dvoupatrovou věží. Zařízení pochází z 18. stol. Hlavní oltář je rámový se sochami sv. Petra a Pavla obrazem Křtu Páně od F. Majšajdra z r...

Loukov

Kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel Povýšení sv. Kříže

Raně barokní sakrální stavba zbudovaná v 70. letech 17. stol. Jednolodní stavba se dvěma páry postranních pravoúhlých kaplí, obdélníkovým presbytářem a oratořemi. Průčelí kostela zdobí plastický znak rodu Černínů. Hlavní oltář z umělého mramoru zhotovený podle návrhu Giovanni Alliprandiho.

Kosmonosy

Kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel Povýšení sv. Kříže

Vystavěn ve 20. letech 18. stol., v 19. stol. stavebně upravován. Jednolodní obdélná stavba s obdélném presbytářem se sakristií po jižní straně a se západní průčelní věží. V průčelí nad vchodem valdštejnský znak. Hlavní oltář je rámový z r. 1738. Převážná část zařízení pochází z období po r. 1742.

Loukovec

Kostel Povýšení sv. Kříže - filiální kostel

Kostel Povýšení sv. Kříže - filiální kostel

Pozdně barokní stavba z 18. stol. Vystavěn na místě staršího kostela, který byl připomínán již r. 1355. Stavba má křížový půdorys, s presbytářem půlkruhově uzavřeným se sakristií po severní straně a dvouvěžím v západním průčelí. Na klenbě fresky z legendy o sv. Kříži z r. 1779 od J. Redelmayera a J. Hegera. Mobiliář kostela je rokokový.

Ostružno

Kostel Proměnění Páně

Kostel Proměnění Páně

Kostel v barokním slohu nechali vystavět tehdejší majitelé lomnického panství Václav a Eva Konstancie z Morzinu. Jednolodní obdélná stavba je při východní straně zakončená presbytářem s přízemní sakristií. Poslední rozsáhlé opravy kostela byly realizovány v 70.-80. letech 20. stol. Barokní inventář.

Lomnice nad Popelkou-Chlum

Kostel Sboru krále Jiřího z Poděbrad

Kostel Sboru krále Jiřího z Poděbrad

Vystavěn v 1. polovině 20. stol., slavnostní otevření se uskutečnilo v červenci r. 1929. Sloužil jako modlitebna, v suterénu byla zřízena mateřská škola, později kampelička, kancelář JZD či lékařská ordinace.

Jenišovice

Kostel sv. Andělů strážných

Kostel sv. Andělů strážných

Zbudován r. 1879 staviteli Václavem Feyfarem a Josefem Korelem z Jičína. Orientovaná sakrální stavba v novorománském slohu s gotickým motivem. Dominantou objektu je pravoúhlá čtyřpatrová hranolová věž se zdobenou jehlancovou střechou, která je ukončená makovicí s křížem. Na hlavním oltáři obraz Andělů strážných, na postranních obrazech sv. Anna a sv. Jan Nepomucký (V. Kandler).

Vidochov

Kostel sv. Antonína Paduánského

Kostel sv. Antonína Paduánského

Vystavěn v letech 1785-92, r. 1915 vyhořel. V letech 1919-21 obnoven. Jednolodní stavba se zevně trojboce a uvnitř půlkruhově uzavřeným presbytářem, se sakristií po severní straně a hranolovou věží nad západním průčelím. Na hlavním oltáři socha sv. Antonína Paduánského z 80. let 18. stol., na triumfálním oblouku krucifix ze 2. poloviny 18. stol.

Loučky

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje

Zmiňován r. 1352. R. 1610 dal hrabě Šlik postavit nový kostel. Současná empírová podoba je přestavbou, která byla ukončena v polovině 19. stol. Jednolodní obdélná stavba se západní věží a trojboce uzavřeným presbytářem se sakristií po severní straně. Hlavní oltář je portálový a sloupový z období kolem r. 1700 v raně barokním stylu.

Sezemice

Kostel sv. Ducha

Kostel sv. Ducha

Vystavěn r. 1753 v barokním slohu. V interiéru fresky signované: „Jos. Haager Pict. et Arch. 1755“. R. 1906 zrestaurovány H. A. Jouklem. Zařízení pochází z období výstavby kostela.

Libáň

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Trojlodí stavba z tesaných kvádrů má polygonálně raně gotický presbytář s gotickou sakristií a novogotickou hranolovou věž v západním průčelí. Mobiliář většinou z 18. stol. V letech 2001-2002 byla provedena vnější obnova objektu.

Všeň

Kostel sv. Františka Serafinského

Kostel sv. Františka Serafinského

Zbudován v letech 1838-41. Obdélná sálová stavba s hranolovitou věží nad vstupním průčelím. Vnitřní zařízení je empírové, z období výstavby kostela. Hlavní oltář je dílem řezbáře P. Buška ze Sychrova z r. 1843, má tvar pilířové arkády. Oltářní obraz Smrti sv. Františka zhotovil Antonín Lhota.

Kněžmost

Kostel sv. Havla

Kostel sv. Havla

Pochází z konce 13. stol., v 18. stol. upraven barokně. Jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem a hranolovou bedněnou věží nad západním průčelím. Hlavní oltář je portálový a sloupový v barokním stylu s boltcovou ornamentikou, doplněn obrazem sv. Havla pocházejícím z počátku 20. stol.

Chocnějovice

Kostel sv. Ignáce

Kostel sv. Ignáce

Gotický chrám je nejstarším dochovaným kostelem v Jičíně. Po velkém požáru v r. 1572 byl renesančně přestavěn. Současný hlavní oltář je novogotický, dřevěný a vyřezávaný.

Nám. Svobody, Jičín

Kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba

Barokní kostel postavený na místě starého gotického. Na sousedním již zrušeném hřbitově se dochovaly cenné náhrobky (např. Vincence z Valdštejna). Inventář kostela je zčásti barokní (hlavní oltář a kazatelna) a z části rokokový (postranní oltář). Hlavní oltář pochází od truhlářského mistra J. Flehera.

Mnichovo Hradiště

Kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola

Kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola

Původně gotický kostel byl postaven ve 14. st. a v r. 1717 byl barokně přestavěn. Kostel má plochostropou loď a věž z r. 1722. Jeho vnitřní výzdobu tvoří, kromě jiného, obrazy evangelistů z konce 17. st. a dva zvony. Starší je z r. 1378 a řadí se tak mezi nejstarší zvony v České republice.

Košťálov

Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba Většího

Barokní kostel postavený Albrechtem z Valdštejna. Několikrát vyhořel. Se sousedním zámkem je propojen obloukovou spojovací chodbou z r. 1768.

Jičín

Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel z 18. st., který vznikl přestavbou staršího kamenného. V sousedství se nachází fara (první zděný dům ve městě), zvonice a kostnice.

Železný Brod

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Postaven johanity ve 2. polovině 14. stol. V letech 1590-1623 sloužil kostel rozrůstající se německé luteránské obci. Poškozen během třicetileté války, obnoven v barokním slohu. R. 1812 pro zchátralost uzavřen a vyklizen. R. 1816 zasvěcen sv. Janu Nepomuckému a obnoveny bohoslužby. V letech 1902-04 provedena novobarokní úprava fasády.

Mladá Boleslav

Kostel sv. Jiljí

Kostel sv. Jiljí

Založen ve 14. stol., v 17. stol. zbarokizován. Obdélná jednolodní stavba se čtvercovým presbytářem, k němuž po severní straně přiléhá sakristie, s jednopatrovou průčelní věží zakončenou cibulovou bání. Inventář pochází ze 17.-19. stol. Hlavní oltář raně rokokový, rámový s původním obrazem sv. Jiljí a sochami sv. Vojtěcha a sv. Prokopa z období kolem r. 1740.

Markvartice

Kostel sv. Jiří

Kostel sv. Jiří

Zmiňován r. 1357, kolem r. 1500 přestavěn. V 19. stol. upravován. Jednolodní obdélná stavba ve stylu pozdní gotiky s pětiboce uzavřeným presbytářem, s obdélnou sakristií. Nad západním koncem hřebenu střechy se tyčí štíhlá vížka, tzv. sanktusník. Vybavení je pseudogotické.

Libáň-Psinice

Kostel sv. Jiří

Kostel sv. Jiří

Barokní stavba s hranolovou věží. Zbudován v letech 1728-44 nákladem Albrechta a Karla Des Foursových. R. 1831 udeřil do kostelní věže blesk, požár zničil střechu a zvony. Nové zvony byly pořízeny r. 1847, ve 40. letech 20. stol. zrekvírovány. Věž byla r. 1882 osazena hodinami. Zařízení pochází převážně z 18. stol.

Jenišovice

Kostel sv. Josefa

Kostel sv. Josefa

Vznikl přestavbou původní barokní kaple z r. 1756. V letech 1773-76 přistavěna věž a v 19. stol. kruchta. Jednolodní obdélná stavba s bočními kaplemi, s půlválcově ukončeným presbytářem, se sakristií s oratoří v patře na východní straně a hranolovou věží v jižním průčelí. V interiéru oltáře, kazatelna, figurální výzdoba Svatých schodů, oltářní obrazy ze 2. pol. 19. stol.

Krásná 19, Pěnčín

Kostel sv. Kateřiny

Kostel sv. Kateřiny

Zbudován v letech 1759-60. Poslední rozsáhlá rekonstrukce objektu proběhla v r. 1909 podle projektu arch. R. Němce z Hradce Králové. Centrální stavba elipsovitého půdorysu s čtvercovým presbytářem s přilehlými oboustranným oratořemi a protilehlou čtvercovou kruchtovou částí. Směrem za presbytářem je hranolová věž. Zařízení pochází z období výstavby kostela. Hlavní oltář je rámový, nesený anděly.

Dolní Bousov

Kostel sv. Kateřiny

Kostel sv. Kateřiny

Původně románský, v 16., 18., a 19. stol. byly realizovány stavební úpravy objektu. Jednolodní podélná stavba s trojbokým závěrem, se sakristií na severní straně a předsíní na straně jižní. Část zařízení pochází z období barokní přestavby kostela v polovině 18. stol. Hlavní oltář má rokokový retábl, nachází se na něm pozoruhodné řezby z období kolem r. 1760.

Vlastibořice

Kostel sv. Marie Magdalény

Kostel sv. Marie Magdalény

Zmiňován r. 1360. Na počátku 18. stol. barokně přestavěn. Současná podoba je výsledkem stavebních úprav v letech 1797-1805 podle návrhu J. Thomy. Jednolodní stavba s hranolovou věží. Ve věži jsou umístěny dva zvony - větší zvon z r. 1788 a druhý menší tzv. umíráček. Zařízení pochází ze 2. poloviny a konce 19. stol.

Lužany

Kostel sv. Máří Magdaleny

Kostel sv. Máří Magdaleny

Pozdně gotický kostel postavený v letech 1590–1596 na místě staršího dřevěného. Barokní interiér pochází z dílny sochařů Jelínků z Kosmonos. Na stěně presbytáře jsou umístěny renesanční náhrobníky tří lobkovických dětí.

Sobotka

Kostel sv. Maří Magdalény

Kostel sv. Maří Magdalény

Zbudován v letech 1717-19 nákladem valdických kartuziánů za převora Víta Korejse. R. 1893 upraven strop. Barokní jednolodní stavba s ustupujícím půlkruhově zakončeným presbytářem, se sanktusovou věžičkou nad závěrem lodi. Oltáře z 19. stol., další zařízení je barokní z 18. stol.

Vidochov-Stupná

Kostel sv. Martina

Kostel sv. Martina

Gotický kostel zbudovaný v 60. letech 14. stol. R. 1592 opraven. Jednolodní obdélná stavba s pětiboce uzavřeným presbytářem, s obdélnou sakristií po jižní straně. Vybavení je pseudogotické ze 2. poloviny 19. stol. od A. Suchardy. Obraz na hlavním oltáři je dílem J. Vysekala mladšího.

Údrnice

Kostel sv. Michaela archanděla

Kostel sv. Michaela archanděla

Původně raně gotický kostel, přestavěn ve 14. stol. a znovu r. 1893 Ludvíkem Láblerem v duchu novorománského a novogotického slohu. Obdélná jednolodní stavba se západní pseudorománskou hranolovou věží a čtvercovým raně gotickým presbytářem s nárožními gotickými opěráky, s barokní sakristií ze 17. stol. po severní straně. Vybavení je pseudoslohové.

Mladá Boleslav-Michalovice

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše

Původně gotický kostel ze 14. st., který byl renesančně, později barokně přestavěn. Součástí je čtyřhraná vysoká věž.

Turnov

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla

Zbudován v letech 1728-29 pod vedením stavitele Donato Morazziho, nákladem Františka Norberta Trauttmansdorffa. Jednolodní barokní stavba s hranolovou věží s bání. V r. 2001 bylo v kostele instalováno 14 deskových obrazů křížové cesty od Vladimíra Komárka.

Konecchlumí

Kostel sv. Prokopa

Kostel sv. Prokopa

Pochází z r. 1610. R. 1874 prodloužena loď k západu a postavena věž v ose západního průčelí. Obdélná jednolodní stavba s polygonálně uzavřeným presbytářem na jehož východní straně se nachází sakristie a na severní oratoř, s průčelní hranolovou věží. Vybavení pochází z 18. stol. Hlavní oltář je rokokový, rámový.

Libošovice

Kostel sv. Šimona a Judy

Kostel sv. Šimona a Judy

Zbudován v letech 1739-53 podle projektu architekta F. Rossiho. Obdélná jednolodní stavba se zdobeným štítem, s pravoúhlým presbytářem a se sakristií. Průčelí je členěno pilastry. Hlavní oltář je rámový, mřížkový s anděly od F. Práška z Mladé Boleslavi a s obrazem sv. Šimona a Judy od J. Ruty.

Plazy

Kostel sv. Stanislava z Krakova, biskupa a mučedníka

Kostel sv. Stanislava z Krakova, biskupa a mučedníka

Barokní kostel vystavěný ve 2. polovině 18. století. Jednolodní objekt s půlkruhově uzavřeným presbytářem se sakristií po severní straně. Interiér zdobí stropní fresky na téma legendy o sv. Stanislavovi v iluzivní architektuře z konce 18. století, později opravovány.

Háje nad Jizerou-Loukov

Kostel sv. Štěpána

Kostel sv. Štěpána

Gotický kostel ze 2. poloviny 14. stol., který byl na přelomu 17. a 18. stol. zbarokizován. Obdélná jednolodní stavba s polygonálně ukončeným presbytářem, k němuž na jižní straně přiléhá oratoř, na severní straně sakristie. Zařízení svatyně je pseudogotické od J. Hübsche z počátku 20. stol.

Řitonice

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava

Pozdně barokní stavba zbudovaná v letech 1747-52. Nahradil původní gotický objekt. Jednolodní kostel s obdélným půdorysem a s půlkruhovým presbytářem. Po bocích lodi se nachází dvě sakristie a nad hlavním průčelím se tyčí hranolová věž. U kostela je zajímavé schodiště, které se snaží zesílit perspektivní dojem postupným zmenšováním soch, které jsou na zídce podél.

Veliš

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava

Barokní kostel zbudovaný r. 1718 hrabětem Adamem Maxmiliánem z Bubna a Litic. Jednolodní obdélná stavba s polygonálně zakončeným presbytářem, se západní předsíní. Zařízení svatyně pochází částečně z období její výstavby a částečně z období kolem r. 1740. Hlavní oltář je rámový, má rozvilinový nástavec s obrazem Zavraždění sv. Václava, nesený anděly.

Březno

Kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince

Z původní pozdně gotické svatyně se zachoval presbytář z období kolem r. 1450. Sakristie je barokní. Chrámová loď je také barokní, pochází z počátku 18. stol. Obdélná jednolodní stavba s polygonálně uzavřeným presbytářem. Vybavení pochází z 18. a 19. stol. Hlavní oltář je novogotický z r. 1866, s obrazem sv. Vavřince.

Mukařov

Kostel Umučení sv. Jana Křtitele

Kostel Umučení sv. Jana Křtitele

Kostel je barokní sakrální stavbou, vystavěný v letech 1723-1727.

Benešovská, Semily

Kaple Panny Marie

Kaple Panny Marie

Újezd pod Troskami-Hrdoňovice

Kaplička

Kaplička

Radostná pod Kozákovem

Kaplička

Kaplička

Radostná pod Kozákovem

Kaplička

Kaplička

Frýdštejn

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla

Komenského nám., Semily

Budova Sboru českých bratří

Budova Sboru českých bratří

Stavba se řadí k nejstarším renesančním pseudobazilikám mimo Itálii a připomíná slavnou minulost města v 16. st., kdy se stalo centrem Jednoty bratrské.

Českobratrské náměstí 123, Mladá Boleslav

Kostel sv. Bonaventury

Kostel sv. Bonaventury

Ve 14. st. kostel sloužil jako benediktinský klášter, ve kterém byla v 15. až 17. st. zřízena škola českých bratří. Po bitvě na Bílé hoře byl barokně přestavěn. V 18. st. zde sídlilo piaristické gymnázium a kolej. Ve 20. st. byl kostel poničen a sloužil jako sklad. R. 2007 byl zrekonstruován a slouží k pořádání výstav, svateb a jiných společenských akcí.

Na Karmeli, Mladá Boleslav

Besedická kaplička

Kaplička s malou zvonicí vystavěná v r. 1832 místními obyvateli. První zvonek zde byl pořízen okolo r. 1835. Za minulého režimu byla kaple využívána jako skladiště, r. 1996 byla zrestaurována.

Koberovy

Evangelický kostel

Zbudován v letech 1838-1842. Dříve byl využíván evangelíky augspurského vyznání.

Libštát

Evangelický kostel

Budova byla postavena okolo r. 1910, evangelická církev ji k bohoslužebným účelům zakoupila v r. 1923.

Mladá Boleslav

Hřbitovní kaple

Centrální novorománská kaple.

Mladá Boleslav

Hrobka rodiny Leitenberger

Pohřební kaple rodiny Leitenberger z 19. stol. Autorem stavby, kombinující románské a gotické slohové znaky, byl architekt Ludwig von Zettl.

Josefův Důl

Husův sbor - kostel

Budova Církve československé husitské. Husův sbor byl zbudován r. 1936 podle projektu F. Novotného. Stavbu provedl stavitel V. Frýba.

Denisova 613, Jičín

Husův sbor - kostel

Budova Církve československé husitské. Husův sbor byl zbudován r. 1938, v témže roce byl také otevřen. Objekt prošel generální opravou.

Nádražní 389, Semily

Husův sbor - kostel

Kostel Církve československé husitské ve funkcionalistickém stylu z r. 1937.

Lomnice nad Popelkou

Husův sbor - kostel

Jednoduchá funkcionalistická stavba se zvonicí vybudovaná v letech 1937-39. Stavitelem byl turnovský architekt Vladimír Krýš. Dominantu interiéru tvoří 4 m vysoký rubínový skleněný kříž od sklářského výtvarníka Zdeňka Juny se spodobněním Ježíše Krista, Mistra Jana Husa, knížete Václava a věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Turnov

Husův sbor - kostel

Objekt zakoupili v 60. letech 20. stol. Modlitebna byla slavnostně otevřena 16. května r. 1967. V letech 1990-95 byly provedeny nutné generální opravy budovy.

B. Němcové 495/18, Mladá Boleslav

Kaple

Osmihranná kaple se sklenutou kopulí byla k zámku přistavěna r. 1715. Dnes je ze zámecké kaple k vidění pouze torzo.

Jesenný

Kaple Bolestné Panny Marie

Zděná kaple zbudovaná po r. 1859, v letech 1872 a 1986 opravována. Kolem svátku Bolestné Panny Marie, který je 15. září, se v kapli slouží poutní mše svatá.

Lomnice nad Popelkou-Nové Dvory

Kaple Nejsvětějšího Srdce Páně

Novorenesanční hřbitovní kaple z konce 19. stol.

Březina

Kaple Nejsvětější Trojice

Barokní kaple trojúhelníkového půdorysu a trojúhelníkové kopule s lucernou postavená r. 1720.

Ohařice

Kaple Panny Marie Sedmibolestné

Novobarokní kaple z r. 1914 postavená podle návrhu V. Pasovského.

Libáň

Kaple sv. Andělů strážců

Šestiboká centrální stavba z r. 1720, nechal ji vystavět hrabě František Josef Šlik. Vznikla patrně podle návrhu slavného barokního architekta J. B. Santiniho Aichla.

Podhradí

Kaple sv. Anny

Vystavěna v 17. stol. v raně barokním slohu podle plánů J. B. Matheyeho. Centrální rotunda, stěny členěny zevně polosloupy a lizénami, uvnitř pilastry.

Ostružno

Kaple sv. Anny

Kaple na vrchu Vyskeř, vysvěcena byla r. 1838. R. 1995 proběhla její rekonstrukce.

Vyskeř

Kaple sv. Anny

Barokní kaple sv. Anny vystavěná v letech 1723-24 nákladem hraběnky Marie Markéty Valdštejnové. Stavba je propojena s bývalým kapucínským klášterem. Od r. 1966 se v prostorách kaple nachází lapidárium barokních soch, jejich celkový počet je kolem padesáti. Na hlavním oltáři se nachází obraz světců od malíře Aufsantera s pohledy na zámky v Bělé, Duchcově, Doksech, Mnichově Hradišti a jiné. Na bočním...

Mnichovo Hradiště

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Barokní zámecká kaple z 18. stol. V sakristii je umístěna expozice přibližující život a dílo zdejšího poustevníka a hudebního skladatele Václava Karla Holána Rovenského.

Turnov

Kaple sv. Ludmily

Kaple zbudovaná r. 1901.

Bradlecká Lhota

Kaple sv. Marka

Zbudovaná v r. 1776 na místě původní dřevěné stavby. Obnovená na konci 19. stol. V interiéru rokokový oltář a kazatelna.

Cholenice

Kaple sv. Petra a Pavla

Pozdně barokní centrální stavba z r. 1769, zbudovaná podle návrhu Filipa Hegera provedená stavitelem Kupcem z Příchvoje. R. 1893 umístěn nový oltářní kámen s ostatky mučedníků sv. Bona a Pice, r. 1914 bylo do kaple zakoupeno harmonium. Kaple byla ve 21. stol. zrekonstruována.

Markvartice

Kaple Zlatnice

Původně dřevěná kaple postavená horníky. R. 1938 byla společně s křížovou cestou vystavěna zděná kaple Panny Marie.

Vidochov

Kaplička

Kaplička má obdélníkový vnitřní prostor uzavřený dřevěnými vyřezávanými dveřmi. Uvnitř sousoší Piety.

Úbislavice-Česká Proseč

Kaplička

Evangelická kaple postavená v r. 1888. Ve 20. stol. zpustla a měla být zbořena. Pražský akademický malíř Vladimír Veselý, spálovský „chalupář“, uspořádal na počátku 90. let ve zruinovaném interiéru výstavu a položil základ ke každoročnímu výtvarně hudebnímu setkání přátel a milovníků umění - „Spálovskému babímu létu“. Dal tím impuls k tradici, která trvá dodnes. Finanční obnosy z dobrovolného vstupného...

Semily

Kaplička

Pochází pravděpodobně z 19. stol.

Malá Skála

Kaplička Panny Marie se sochou Immaculaty

Drobná kaplička obdélného půdorysu z omítaného zdiva, v klenáku označen r. 1826. Údajně se jedná o letopočet renovace.

Háje nad Jizerou-Dolní Sytová

Kostel Jednoty bratrské

Původní část objektu zakoupili r. 1899. R. 1904 nechali na přilehlé zahradě zbudovat prostornější modlitebnu. Budovy byly r. 1911 propojeny.

Nová Paka

Kostel Nalezení sv. Kříže

Vznikl ve 2. polovině 17. stol. přestavbou původního gotického kostela z konce 14. stol. V letech 1840–41 přistavěna zděná kostelní věž. Jednolodní obdélníková stavba s půlkruhovým presbytářem. Mobiliář je barokní.

Jičín-Robousy

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pochází ze 17. stol. R. 1953 přestavěn na dvoupatrovou výrobní halu, vestavěná podlaží byla odstraněna v 90. letech 20. stol. Jednolodní neorientovaná stavba s obdélnou lodí a protáhlým, půlkruhově uzavřeným presbytářem, k lodi jsou po obou stranách připojeny kaple.

Valdice

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Gotický kostel ze 14. stol. V období baroka přistavěny boční předsíně, sakristie a upravena věž a okna. Obdélná jednolodní stavba s polygonálně uzavřeným presbytářem a západní hranolovou dvoupatrovou věží. Mobiliář je barokní ze 17.-18. stol.

Kněžmost

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně gotický kostel byl ve třetí čtvrtině 16. stol. upraven. Objekt nese také prvky barokních úprav z 18. stol. U kostela se dochovala dřevěná zvonice.

Kostelec

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel vystavěl Heřman Jakub Černín z Chudenic počátkem 18. stol. R. 1741 opraven a r. 1860 byly do průčelí vsazeny hodiny. R. 1981 byla provedena generální rekonstrukce. Obdélná barokní stavba se štítovým průčelím, čtvercovým presbytářem a sakristií umístěnou na východní straně. Mobiliář kostela je převážně raně barokní, hlavní oltář rokokový s obrazem Nanebevzetí a hodnotnými sochami sv. Jáchyma...

Osek

Kostel Narození Panny Marie

Raně barokní kostel postavený jičínskými jezuity v letech 1663-70. Jednolodní obdélníková stavba s trojboce uravřeným presbytářem.

Jičín

Kostel Narození Panny Marie

Připomínán již ve 14. stol., v 18. stol. barokně upraven. V interiéru oltářní obraz Narození Panny Marie z druhé poloviny 17. stol., křtitelnice z r. 1664.

Úbislavice

Kostel Nejsvětější Trojice

Původně gotický kostel zasvěcený sv. Cyrilu a Metodějovi byl v 18. stol. zbarokizován. Od r. 1677 je zasvěcen Nejsvětější Trojici. Jednolodní stavba se západní předsíní a polygonálně uzavřeným presbytářem s opěráky. K presbytáři na jižní straně přiléhá kaple sv. Anny a na severní straně sakristie. Mobiliář kostela pochází z 18. stol.

Obrubce

Kostel Nejsvětější Trojice

Dominanta obce. Zbudován r. 1873 v novorománském slohu. Hlavní oltář z kostela v Chlumu u Hradce Králové, varhany z kostelíku na statku Dr. J. Palackého. Oltářní obraz Nejsvětější Trojice.

Bělá

Kostel Sboru Prokopa Velikého

Slavnostní otevření modlitebny se konalo 25. října 1931. Zbudován podle projektu architekta Josefa Studničného ve funkcionalistickém stylu.

Bakov nad Jizerou

Kostel sv. Františka z Assisi

Z konce 13. stol., zbudovaný na místě staršího kostela sv. Jana Křtitele. Opraven v letech 1694-95.

Staré Místo

Kostel sv. Havla

Zbudován v secesním stylu podle projektu A. Čenského v r. 1903. Zařízení kostela je pseudogotické.

Kosmonosy, Horní Stakory

Kostel sv. Havla

Mladá Boleslav

Kostel sv. Jakuba Většího

Zbudován na místě původního gotického kostela ze 14. stol. v letech 1704–1705, nejspíše pražským stavitelem Filipem Spannbruckerem. R. 1775 k severní straně presbytáře přistavěna panská oratoř, na protější jižní straně zbudována r. 1829 sakristie. V presbytáři se nachází mohutný novorenesanční oltář z 80. let 19. stol.

Kopidlno

Kostel sv. Jana Křtitele

Raně gotická sakrální stavba z období kolem r. 1250. Během rozsáhlé opravy v 19. stol. byl odstraněn barokní strop. Jednolodní čtvercový objekt s obdélným odsazeným presbytářem, na střeše sanktusník. Zařízení je pseudorománské z r. 1894 od K. Buška.

Turnov

Kostel sv. Jana Křtitele

Pseudorománský kostel vystavěný v letech 1866-74. Vysvěcen r. 1871. Trojlodní stavba s obdélným a půlkruhovitě uzavřeným presbytářem, západní hranolovou věží. Vnitřní vybavení je pseudorománské, pochází z období výstavby kostela.

Újezd pod Troskami

Kostel sv. Jana Křtitele

Jednolodní stavba. Vnitřní zařízení pochází z období renesance a baroka. Hlavní oltář s výjevem Kristova křtu v Jordáně z r. 1582.

Staré Hrady

Kostel sv. Jiljí

Původně gotický, v 18. stol. upraven v barokním stavebním slohu. Obdélná jednolodní stavba s předsíní a uzavřeným presbytářem s opěráky. Na severní straně k němu přiléhá sakristie a oratoř. Vybavení kostela pochází ze 17.-19. stol.

Mladějov

Kostel sv. Jiljí

Původně románský kostel sv. Jana Křtitele, v 18. stol. barokně přestavěný a zasvěcený sv. Jiljí. R. 1852 zvýšena kostelní věž. Objekt je křížového půdorysu s trojboce uzavřeným presbytářem se sakristiemi po stranách a oratorii v patře. V interiéru renesanční cínová křtitelnice z r. 1571, boční oltáře zasvěcené sv. Janu Nepomuckému a sv. Anně.

Železnice

Kostel sv. Jiří

Zbudován pravděpodobně ve 14. stol., r. 1871 byla klenutá loď kostela podložena plochým dřevěným stropem. Jednolodní gotická stavba se sníženým presbyteriem navazujícím na hlavní loď, sanktusovou věžičkou a kamennou zvonicí.

Karlovice

Kostel sv. Jiří

Zmiňován r. 1361, v letech 1787-89 přestavěn. Jednolodní stavba na východě uzavřená půlkruhovým presbytářem, na západě se tyčí dvoupatrová hranolová věž. Na epištolní straně přiléhá k presbyteriu sakristie. V interiéru hlavní oltář s obrazem sv. Jiří z r. 1850, stará křtitelnice.

Libštát

Kostel sv. Jiří

Zbudován v letech 1708-09. Jednolodní obdélná stavba s hranolovou věží v západním průčelí. Zařízení převážně pseudobarokní, část pochází ze zrušeného valdického kláštera.

Radim

Kostel sv. Martina

Původně gotický, v 18. stol. zbarokizovanán. Jednolodní stavba s pětibokým presbytářem, nad nímž je umístěn osmiboký sanktusník s jehlancovou stříškou, ze západní strany přiléhá čtyřboká věž. Vybavení z doby kolem z r. 1770 a pozdějšího období.

Libuň

Kostel sv. Matouše

Původně gotický, v 17. stol. barokně přestavěn. R. 1792 opraven. Jednolodní stavba obdélníkového půdorysu s trojboce uzavřeným presbytářem, před západním průčelím se nachází hranolová věž. Strop zdobí štuky a malby z konce 17. stol.

Žeretice

Kostel sv. Petra a Pavla

Pochází z počátku 15. stol., koncem 16. stol. upraven. Jednolodní gotický kostel bez věže s pětibokým presbytářem. V interiéru hlavní oltář z r. 1663 se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava a obrazem patronů kostela, oltář sv. Jiří z první poloviny 18. stol., pískovcová křtitelnice z r. 1659.

Úbislavice

Kostel sv. Petra a Pavla

Gotický kostel z počátku 15. stol. V letech 1695-98 byl ke kostelu přistavěn tzv. Boží hrob, kopie Božího hrobu v Jeruzalémě.

Kopidlno

Kostel sv. Petra a Pavla

Vystavěn jezuity r. 1721 na základech gotické stavby, ze které se zachovalo hranolové jádro věže. Jednolodní stavba v barokním stavebním slohu. Na hlavním oltáři se nachází obraz sv. Petra, Pavla a Vavřince, na bočních oltářích barokní obrazy svatých Prokopa, Ludmily, Václava, Anny a Floriána, patrně od jezuitského malíře Ignáce Raaba.

Nemyčeves

Kostel sv. Prokopa

Gotický kostel z první třetiny 14. stol. Nechal jej vystavět Straník ze Střevače a Nadslavi. Jednoduchá obdélníková stavba s pětibokým uzavřeným presbytářem na východní straně, na severní straně je přistavěna sakristie, se sedlovou střechou se sanktusníkem. Vybavení je barokní z doby kolem r. 1700.

Střevač

Kostel sv. Prokopa

Současný barokní kostel pochází z r. 1747, o dva roky později byla ke kostelu dostavěna věž. Původní kostelní zvony byly za světových válek zrekvírovány. R. 1991 byly ze sbírek farníků a obyvatel obce pořízeny nové zvony - větší zvon o váze 300 kg je zasvěcený svatému Prokopovi a menší zvon svaté Anežce České.

Nová Ves nad Popelkou

Kostel sv. Prokopa

Založen v letech 1717-21 na místě vyhořelého kostela. Jednolodní obdélná stavba v barokním slohu se dvěma bočními přístavky, půlkruhovým presbytářem a západní hranolovou věží. R. 1845 byla věž zvýšena stavitelem F. Havlinou. Zařízení je pseudorenesanční z r. 1896.

Růžová, Hodkovice nad Mohelkou

Kostel sv. Šimona a Judy

Vystavěn v letech 1698–1700 F. Spannbrukkerem na místě původního kostela, který byl připomínán již v r. 1384. V letech 1776 a 1826 výrazně upraven.

Chyjice

Kostel sv. Tří králů

Vystavěn v letech 1694-99. Obdélná barokní stavba s kaplí Panny Marie na jižní straně, s obdélným presbytářem, po jehož severní straně se nachází oratoř. Vybavení je barokní z období kolem r. 1700. Za pozornost stojí oltářní obrazy sv. Tří králů, sv. Antonína a sv. Františka z r. 1699 od J. K. Lišky.

Mnichovo Hradiště

Kostel sv. Václava

Zbudován r. 1884 stavitelem J. Karnoldem v novogotickém stylu. R. 1886 přistavěna sakristie. Jednolodní stavba s polygonálně ukončeným presbytářem a hranolovou západní věží. Oltář, kazatelna a lavice pochází z dílny řezbáře Petra Buška.

Příšovice

Kostel sv. Václava

Gotický presbytář kostela pochází ze 14. století. Přístavba lodě byla realizována ve druhé polovině 16. století. Cínová křtitelnice pod kazatelnou pochází z r. 1575. Kostelu ji daroval pan Zikmund Smiřický s Eliškou z Valdštejna. Pod kazatelnicí je pochován skladatel duchovních písní z doby barokní, rovenský, rodák, kantor a kapelmistr vyšehradský Václav Karel Ho1an Rovenský (1664–1718).

Rovensko pod Troskami

Kostel sv. Václava

Zbudován v letech 1785-87 na místě původního gotického kostela ze 14. stol. Barokní jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem, se sakristií na západní straně lodi. Zařízení kostela je včetně hlavního oltáře rokokové.

Samšina

Kostel sv. Vavřince

Barokní kostel vystavěný v 18. stol. V r. 2001 prošel objekt generální rekonstrukcí. Jednolodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem, se sakristií po severní straně a s věží v ose západního průčelí. Součástí hlavního oltáře jsou sochy sv. Jakuba, sv. Václava, sv. Barbory a sv. Kateřiny z 1. poloviny 18. stol. Součástí vybavení je také např. dřevěná křtitelnice s ornamentální řezbou z období kolem...

Tatobity

Kostel sv. Vavřince

Zbudován v letech 1754–60 na místě menšího dřevěného kostela. R. 1783 přestavěn a zvětšen. Věž kostela r. 1811 shořela, znovu postavena byla r. 1821. Jednolodní stavba s pravoúhlým přesbytářem, se sakristií v ose a věží na západní straně. V interiéru iluzivní malovaná architektura hlavního oltáře a obraz patrona kostela sv. Vavřince od Josefa Kramolína.

Stará Paka

Kostel sv. Vavřince

Vystavěn v 18. stol. podle návrhu Filipa Spannbruckera. Při úpravách v r. 1807 přemístěna sakristie. Vybavení je převážně novogotické s barokními doplňky. Hlavní oltář z let 1854-55, obraz na něm signoval r. 1855 Emanuel Rom. Kazatelna pochází z konce 17. stol., cínová křtitelnice a kostelní lavice byly do kostela přeneseny z kláštera paulánů v Nové Pace.

Vršce

Kostel sv. Vojtěcha

Původně gotický kostel založený pravděpodobně ve 14. stol., zachovalo se pouze zdivo presbytáře. R. 1708 zbarokizován. Při opravách v r. 1792 zvýšen a na jižní straně přistavěna sakristie. Jednolodní obdélníková stavba s trojboce uzavřeným presbytářem a s třípodlažní hranolovou věží před západním průčelím. Barokní báň věže s lucernou nese jeden velký zvon a tzv. „umíráček".

Běchary

Kostel Zvěstování Panny Marie

Barokní kostel z 18. stol. R. 1821 opravován, v západním průčelí přistavěna věž a v lodi vybudován nový strop. Jednolodní obdélná stavba s půlkruhově uzavřeným presbytářem se sakristií. Zařízení je původní z doby výstavby kostela.

Úlibice

Loreta

Barokní kaple z r. 1694, postavená nákladem Františka Josefa Šlika. Autorem návrhu stavby byl Jan Baptista Mathey.

Podhradí

Řecko-katolický kostelík - dřevěný kostelík

Dřevěný kostelík sem nechal v r. 1930 přivézt z Podkarpatské Rusi továrník Otto Kretschmer. Původně sloužil jako soukromé muzeum církevního umění, ale byl několikrát vykraden. Kostel byl znovu vysvěcen.

Nová Paka

Sejkorská kaple (kaple Panny Marie Bolestné)

Stavba z konce 17. stol. Kaplička s čtvercovým půdorysem zastřešená stanovou střechou přecházející do zvonice. Uvnitř kapličky nalezneme skromný oltář a provaz k rozeznění zvonu.

Bozkov

Kaple Radeč

Kacanovy

Kaple svatého Stapina

Bakov nad Jizerou

Kaplička

Dětenice

Kaplička

Bakov nad Jizerou

Kaplička

Záhoří

Kaplička

Železný Brod

Kaplička

Železný Brod

Kaplička

Záhoří

Kaplička

Háje nad Jizerou

Kaplička

Bačalky

Kaplička

Kněžmost

Kaplička

Turnov-Pelešany

Kaplička

Semily

Kaplička

Zelenecká Lhota

Kaplička

Benešov u Semil

Kaplička

Stružinec

Kaplička

Mladějov

Kaplička

Turnov

Kaplička

Sobotka

Kaplička

Hodkovice nad Mohelkou

Kaplička

Bystrá nad Jizerou

Kaplička

Samšina

Kaplička

Branžež

Kaplička

Frýdštejn

Kaplička

Podhradí

Kaplička

Stružinec

Kaplička

Mírová pod Kozákovem

Kaplička

Radim

Kaplička

Dolní Bousov

Kaplička

Ujkovice

Kaplička

Sobotka

Kaplička

Vlastibořice

Kaplička

Mukařov

Kaplička

Železnice

Kaplička

Semily

Kaplička

Dolní Bousov

Kaplička

Chocnějovice

Kaplička

Mnichovo Hradiště

Kaplička

Zelenecká Lhota

Kaplička

Jenišovice

Kaplička

Mírová pod Kozákovem

Kaplička

Strážiště

Kaplička

Háje nad Jizerou

Kaplička

Kosmonosy

Kaplička

Mladá Boleslav

Kaplička

Rokytňany

Kaplička

Dětenice

Kaplička

Řitonice

Kaplička

Mnichovo Hradiště

Kaplička

Libuň-Šidloby

Kaplička

Řepov

Kaplička

Kobyly

Kaplička

Chuchelna-Komárov

Kaplička

Markvartice

Kaplička

Malá Skála

Kaplička

Kopidlno

Kaplička

Lomnice nad Popelkou

Kaplička

Železný Brod

Kaplička

Mnichovo Hradiště

Kaplička

Horní Bukovina

Kaplička

Turnov

Kaplička

Háje nad Jizerou

Kaplička

Radčice

Kaplička

Mírová pod Kozákovem

Kaplička

Dětenice

Kaplička

Háje nad Jizerou

Kaplička

Jesenný

Kaplička

Mnichovo Hradiště

Kaplička

Malá Skála

Kaplička

Mírová pod Kozákovem

Kaplička

Malá Skála

Kaplička

Mírová pod Kozákovem

Kaplička

Rovensko pod Troskami

Kaplička

Holín

Kaplička

Nová Telib

Kaplička

Březno

Kaplička

Lomnice nad Popelkou

Kaplička

Karlovice

Kaplička

Branžež

Kaplička

Železný Brod

Kaplička

Kněžmost

Kaplička

Kobyly

Kaplička

Skuhrov

Kaplička

Soběslavice

Kaplička

Kněžmost

Kaplička

Bradlec

Kaplička

Mladá Boleslav

Kaplička

Vlastibořice

Kaplička

Kněžmost

Kaplička

Dolní Stakory

Kaplička

Hodkovice nad Mohelkou

Kaplička

Mírová pod Kozákovem

Kaplička

Rabakov

Kaplička

Kněžmost

Kaplička

Libštát

Kaplička

Hodkovice nad Mohelkou

Kaplička

Brada-Rybníček

Kaplička

Slaná

Kaplička

Lomnice nad Popelkou

Kaplička

Kamení

Kaplička

Pěnčín

Kaplička

Záhoří

Kaplička

Jivina

Kaplička

Chuchelna

Kaplička

Boseň

Kaplička

Turnov

Kaplička

Háje nad Jizerou

Kaplička

Bozkov

Kaplička

Frýdštejn

Kaplička

Příkrý

Kaplička

Háje nad Jizerou

Kaplička

Branžež

Kaplička

Koberovy

Kaplička

Pěnčín

Kaplička

Markvartice

Kaplička

Mladá Boleslav

Kaplička

Mnichovo Hradiště

Kaplička

Mladá Boleslav

Kaplička

Husí Lhota

Kaplička

Slaná

Kaplička

Vlastibořice

Kaplička

Hodkovice nad Mohelkou

Kaplička

Chocnějovice

Kaplička

Ptýrov

Kaplička

Jivina

Kaplička

Rohatsko

Kaplička

Horní Bukovina

Kaplička

Žďár

Kaplička

Nová Paka

Kaplička

Lomnice nad Popelkou

Kaplička

Košťálov

Kaplička

Domousnice

Kaplička

Chuchelna

Kaplička

Vyskeř

Kaplička

Radim

Kaplička

Bítouchov

Kaplička

Veselá

Kaplička

Mírová pod Kozákovem

Kaplička

Frýdštejn

Kaplička

Soběraz

Kaplička

Záhoří

Kaplička

Kolomuty

Kaplička

Ptýrov

Kaplička

Libošovice

Kaplička

Kněžmost

Kaplička

Vlastibořice

Kaplička

Mladá Boleslav

Kaplička

Svijanský Újezd

Kaplička

Dlouhá Lhota

Kaplička

Libáň

Kaplička

Bakov nad Jizerou

Kaplička

Češov

Kaplička

Klášter Hradiště nad Jizerou

Kaplička

Záhoří

Kaplička

Židněves

Kaplička

Chocnějovice

Kaplička

Slaná

Kaplička

Košťálov

Kaplička

Soběslavice

Kaplička

Žďárek

Kaplička

Mnichovo Hradiště

Kaplička

Semily

Kaplička

Hrubá Skála

Kaplička

Příšovice

Kaplička

Frýdštejn

Kaplička

Mnichovo Hradiště

Kaplička

Přepeře

Kaplička

Hrubá Skála

Kaplička

Plazy

Kaplička

Kněžmost

Kaplička

Neveklovice

Kaplička

Syřenov

Kaplička

Markvartice

Kaplička

Kopidlno

Kostel Panny Marie

Klášter Hradiště nad Jizerou

Kostel sv. Bartoloměje

Bakov nad Jizerou

Kostel sv. Bartoloměje

Brada-Rybníček

Kostel sv. Jakuba

Přepeře

Kostel sv. Josefa

Hrubá Skála

Kostel sv. Matouše

Jičíněves-Dolany

Kostel Všech svatých

Jičín - Sedličky

Ossarium

Kbelnice

Sbor českobratrské církve evangelické

Husova 15, Mladá Boleslav

Kaplička

Bítouchov

Kaplička

Slaná

Kaplička

Strážiště


Akce

Koberovské šlápoty - 43. ročník

Železný Brod

so 20.4.2019 8:00

Slavnostní zahájení návštěvní sezóny

Šolcův statek - Galerie Karla Samšiňáka a lapidárium (Sobotka) - Zahrada a výstavní prostory

st 1.5.2019 14:00 - 15:30

Noc na Karlštejně

Sychrov - zámek (Sychrov)

so 15.6.2019 20:30

Koncert - Melodie, které milujeme

Šolcův statek - Galerie Karla Samšiňáka a lapidárium (Sobotka) - Zahrada

so 29.6.2019 14:00 - 15:30

Skotské hry na zámku Sychrově

Sychrov - zámek (Sychrov)

so 24.8.2019 10:00 - 23:45


Tip na výlet

Kostel sv. Andělů strážných

Kostel sv. Andělů strážných

Zbudován r. 1879 staviteli Václavem Feyfarem a Josefem Korelem z Jičína. Orientovaná sakrální stavba...